Tác phẩm của "Tiêu Thư" (1)

  • Bạch Bào Tổng Quản

    Tác giả: Tiêu Thư

    Thể loại: Võ hiệp

    Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 184 chương

Đối tác nội dung